Plisségardin Lindhs

Plisségardin Lindhs

2146
Plisségardiner är ett invändigt solskydd med många fördelar. Lindhs system bygger på ett antal olika modeller och utföranden. Systemen kan monteras frihängande, i nisch, på vägg, i skråfönster eller lutande takfönster. Modellen bestäms efter fönstrets form, hur man önskar betjäna sitt system och syftet med plisségardinen. Syftet kan vara solavskärmning, insynsskydd, mörkläggning eller kanske en kombination av dessa.
Att kunna betjäna systemet ifrån toppen till botten eller botten till toppen ger produkten många möjligheter. Vissa modeller gör det möjligt att placera väven i mitten av fönstret vilket ger ljusinsläpp i över och underkant samtidigt som det ger ett insynsskydd.

Lindhs erbjuder en omfattande kollektion av vävar som gör det enkelt att uppfylla behovet av ljus och värme reducering. Detta med tanke på samhällets medvetenhet om energibesparing.
Samtliga vävar är miljögodkända och många är flamskyddade.

Måttagning:
Färdigmått = Nischmått – 4 mm.
Avdrag vid färdigt höjdmått 0 mm.
För lodräta rektangulära modeller 674, 686, 680, 662: Ange färdigmått.
Mellanglas 674: Ange färdigmått.
Skråfönster 650, 653: Ange nischmått. Uppge alltid fyra mått. Bifoga skiss.
Trekant alt. omvänd trekant 683: Uppge nischmått. Uppge alltid tre mått. Bifoga skiss.
Uppspänd med eller utan wire 659, 662, 665, 668, 671, 656: Uppge nischmått. Uppge alltid alla mått. Bifoga skiss.

Betjäning:
Lina: Placering i höger eller vänster sida
Sidodrag: Placering i höger eller vänster sida. Kulkedja.
Handtag: Systemet betjänas av ett eller två handtag. Dragstav finns som tillbehör.
Motor: Se avsnitt motorisering.


Lamellgardin Lindhs
Lamellgardinen är en elegant inredningsdetalj med många funktioner.
Rullgardiner Lindhs
Lindhs modeller av rullgardiner ger ett stort urval av format och design. Manuell drift genom...